Skip to content
Sgoilearan S1-S6
Dimàirt 23mh – Dihaoine 26mh An t-Iuchar 2024
1.15f – 3.45f
Àrd-sgoil Arainn, Loch an Eilein

‘S e cothrom a th’ ann an Sgoil-feasgair do chloinn a bhios a’ frithealadh chlasaichean gu cunbhalach is aig a bheil comasan aig ìre choileanta mar-tha a bith a’ faighinn oideachadh aig àrd ìre sa chuspair thaghta aca.

Tha clàradh air-loidhne fòsgailte a-nis

Bidh cothrom aig com-pàirtichean bùthan-obrach a fhrithealadh a bhios air an stiùireadh le seinneadair agus sgrìobhadair òrain Albannach Fionnlagh Napier far an ionnsaich iad mu bhith a’ cluich mar phàirt de chòmhlan.  Tha an iomairt ag amas air cloinn a bhios a’ frithealadh clasaichean ciùil gu cunbhalach is a tha air a bith a cluich fad trì bliadhna air co-dhiù aon ionnsramaid.

Bidh cothrom aig com-pàirtichean cluich anns a’ chonsart taisbeanaidh a thèid a chumail air feasgar Dihaoine.

Cosgais: £45 airson ceithir feasgaran

Uairean nan seisean; 1.15f – 3.45f

Findlay Napier

Fèis Arainn is very fortunate to have one of Scotland’s most creative singer song writers and guitarists teaching at this year’s Fèis.

Findlay will be directing the instrumental ensembles and small group workshops at Sgoil-feasgair.
One of Scotland’s finest songwriters. In 2021 he was nominated for Musician of the Year at the Scot’s Trad Music Awards and in 2018 he was the first solo act to be nominated for Live Act of the Year.

Described as Micheal Marra meets Elvis Costello, a Caledonian Loudon Wainwright or a Scottish James Taylor this master storyteller’s songs are full of earthy humour, hopeless love and biting satire.